Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Πλύνε τα...


Είχε το σύνορο της κάθε φρίκη,

είχε ένα κάποιο τέλος κάθε λύπη:

δε μένει καιρός στη ζωή να θλίβεσαι πολύ.

....Μας βρώμισε μια λέρα

που δε μπορούμε να καθαρίσουμε,

μέσα στο υπερφυσικό σκουλήκιασμα,

δεν είμαστε μόνο εμείς, δεν είναι το σπίτι,

δεν είναι η πολιτεία μολεμένη,

ο κόσμος ολάκερος είναι βρωμερός.

Λ α γ ά ρ ι σ ε τον αέρα!

Κ α θ ά ρ ι σ ε τον ουρανό!

Π λ ύ ν ε τον Άνεμο!

Πλύνε την Πέτρα, Πλύνε το Κόκαλο,

Πλύνε το Μυαλό, Πλύνε την Ψυχή,

Πλύνε τα.... Π λ ύ ν ε τα!


Τ.S. ELIOT "ΔΥΟ ΧΟΡΙΚΑ"

Ελληνική απόδοση ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου